DanOrganic har en “Chain of Custody for Crops- certificering”. Det vil sige, at virksomheden er godkendt til at håndtere og pakke råvarer, som er produceret i henhold til Global Gap standarder. Kartoffelleverandørerne er Global Gap certificerede og derfor skal DanOrganic, som pakkeri, kende til kravene og efterleve reglerne for sporbarhed og registreringer.

GLOBALGAP har til formål at sikre forbrugere og aftagere, at fødevarerne produceres under hensyntagen til miljø og medarbejdervelfærd, at produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning ligesom der er stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed. GAP er i øvrigt en forkortelse for “Good Agricultural Practice” som betyder godt ”landmandsskab”.

 • Dokumentation, egenkontrol og risikovurderinger
 • Areal og dyrkningsbeskrivelse
 • Arbejdsmiljø og velfærd, træning af medarbejderne og hygiejnehåndtering
 • Affaldshåndtering og miljøbeskyttelse
 • Massebalance og sporbarhed
 • Oprindelse af så-, plante- og læggemateriale
 • Markplaner og dyrkningsjournaler
 • Journaler for gødning og vanding
 • Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationsanalyser
 • Jordforvaltning og substrathåndtering
 • Høst
 • Produkthåndtering, lagring, pakning og vask


KONTROLRAPPORT
Se rapporterne fra Fødevarestyrelsen

Smiley kontrol

Økologicertifikat

Chain Of Custody For Crops