I Danmark bliver økologiske landmænd certificeret med det røde Ø-mærke, så forbrugeren kan have tillid til produkterne. Denne mærkningsordning stammer tilbage fra 1987, hvor Danmark som det første land i verden begyndte at give tilskud til økologisk produktion, udvikling og forskning.

Det er Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, der sammen har ansvaret for økologikontrollen, og som udover ordinære kontrolbesøg også udfører stikprøvekontroller. I dag er det røde Ø-mærke et af Danmarks stærkeste brands, og ifølge Landbrug og Fødevarers medie Landbrugsavisen (se kilder) viste en spørgeskemaundersøgelse, at alle danskere (100 %) kender til mærket.

TILLID & TROVÆRDIGHED  GENNEM REGLER OG KONTROL
• EU’s økologiregler er grundlaget for økologisk produktion.
• Ø-mærket og EU’s økologimærke er forbrugernes garanti for, at økologiske produkter er lavet efter de økologiske regler.
• Den statslige økologikontrol kontrollerer hvert år, at alle økologiske landmænd og fødevarevirksomheder overholder økologireglerne.
• Økologiske landmænd og virksomheder ønsker at videreudvikle den økologiske produktion.
.