Økologisk kartoffelproduktion

DanOrganic har valgt at arbejde med de “lyse” kartoffelsorter, der egner sig som spisekartoffel og har den rigtige størrelse, smag og farve.

En alsidigt pakkeri gør, at kartoflerne kan pakkes i de poser, som kunden ønsker (privat label) ligesom der kan leveres kartofler i BigBags.

DanOrganic har en professionel ordregang og planlægger tillige transport og udfylder nødvendige papirer. Økologicertifikat kan downloades eller tilsendes.

Vejen til en god spisekartoffel

Produktionen begynder med læggekartoflerne, der skal forspires inden de kan komme i jorden. Er der for mange sten i den pågældende mark fjernes/flyttes de med en stenstrenglægger, så de ikke generer under selve høsten af kartoflerne.

Der lægges typisk kartoflerne  i den første halvdel af april måned, hvor jorden har den rette fugtighed og temperatur. Afstanden mellem kartoflerne er meget vigtig, for at der er god plads til at køre med maskinerne mellem rækkerne uden at beskadige dem. Lægge-dybden er ca. 1-2 cm under jordoverfladen.

Kartoflerne hyppes i forbindelse med lægningen – dette gøres med en særlig hyppeplov eller en kam-former, der ligger jord op over kartoflerne, så der dannes en stabil “kam”.

De økologiske kartofler vokser langsommere end de konventionelle. Dette skyldes, at afgrøderne ikke gødskes med kunstgødning men med husdyrgødning, kompost af plantemateriale og andre restprodukter. I stedet for brug af syntetiske pesticider forebygges angreb af sygdomme og skadedyr ved hjælp af et varieret sædskifte med flere slags afgrøder.

Når spisekartoflerne har den rigtige størrelse stoppes væksten ved at aftoppe planten. 10-14 dage efter aftopningen påbegyndes høsten af kartoflerne – høsten skal gerne være overstået inden den 1. oktober, hvor jorden bliver for kold.

For at undgå råd tørres kartoflerne godt efter høst og dernæst lægges de “sårheling” i et par uger ved temperaturer omkring 12-16 grader. Vi har gode og friske kartofler helt hen til maj måned.